EPB certificaat
All Plan Blowerdoortest Luchtdichtheidsmetingen.
Dit certificaat is ook geldig als stavingstuk bij de EPB verslaggeving. Naargelang de resultaten van de blowerdoortest kan het E-peil met wel 15 punten dalen, wat zeer interessant is bij het verkrijgen van ubsidies. Een blowerdoortest kan zowel in een nieuwbouw als bestaande woning toegepast worden.
Brussel AGION.
Bedoeling is de bezoekers en de gebruikers te informeren over het reële verbruik van het gebouw, de evolutie die het doormaakt, de CO2-uitstoot en de maatregelen voor een betere energieprestatie. Dit certificaat dient men jaarlijks up te daten en moet men aan de ingang van het gebouw ophangen. Meer info
berekening lening
EPB-certificaat Brussel.
Een EPB Energie Prestatie Binnenklimaat certificaat is een officieel document dat de kopers en huurders van woningen en kantoren informeert over de energetische kwaliteit van het gebouw. Daarnaast informeert het de potentiële koper of huurder welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren.
keuring mazouttank
Woning verkopen of verhuren? EPC nodig! Energiesparen.
Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris. Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden. Voor welke woningen is het EPC verplicht?
berekening lening
EPC / EPB Certificaat energiedeskundige certificateur.:
De certificateur komt eerst ter plaatse de woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens in een softwareprogramma om de energiescore te berekenen en het EPB op te maken. Hij ondertekent het EPB certificaat en overhandigt het aan de eigenaar van de woning.
epc waarde huis
Energieprestatiecertificaten Belgium.be.
EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Bij elke bouw wordt het energieprestatiecertificaat aan de eigenaar gegeven. Het bevat informatie over de energieprestatie van het gebouw. Daarnaast informeert het energieprestatiecertificaat over de energiebesparende investeringen die op korte termijn terugverdienbaar zijn. Met het certificaat kunnen kopers en huurders de energetische kwaliteit van de gebouwen op de markt vergelijken en afwegen.
Het EPB-certificaat Portail Logement Portaalsite Huisvesting.
Zodra een woning op de markt gebracht wordt verkoop of verhuur van een onroerend goed, leasing, toekenning van een zakelijk recht enz. moet de eigenaar van het goed of een door hem aangestelde tussenpersoon agentschap, notaris verplicht over een energieprestatiecertificaat EPB beschikken. Dat certificaat moet door een erkende instelling opgesteld worden.
Nieuwe EPB-certificaten in Brussel.
Tot slot volgt er een uitgebreide toelichting over de wijze waarop de energieprestaties worden berekend, de geldigheidsduur van het certificaat, de taken van de residentiële of tertiaire certificateurs, en de mogelijkheden die de klant heeft om anomalieën in zijn EPB-certificaat te melden; eerst aan de certificateur zelf, en als dat niet helpt, aan Leefmilieu Brussel.
EPB EPC.
Bij nieuwbouwprojecten waarvoor een E-peil eis is, wordt bij deze aangifte ook een energie prestatiecertificaat afgeleverd. Voor residentiële gebouwen is dit certificaat gelijkgesteld aan het EPC dat nodig is bij verhuur of verkoop. Bovenop de wettelijke verplichtingen is in onze dienstverlening ruime advisering vervat op vlak van energiezuinigheid en het bekomen van eventuele premies. EPB Wallonië en Brussel.
Energieprestatiecertificaten Belgium.be.
EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Bij elke bouw wordt het energieprestatiecertificaat aan de eigenaar gegeven. Het bevat informatie over de energieprestatie van het gebouw. Daarnaast informeert het energieprestatiecertificaat over de energiebesparende investeringen die op korte termijn terugverdienbaar zijn. Met het certificaat kunnen kopers en huurders de energetische kwaliteit van de gebouwen op de markt vergelijken en afwegen.

Contacteer ons

Op zoek naar EPB certificaat?