epc wetgeving
epcdiensten.be.
EPC Energie Prestatie Certificaat EVEKA Energie en Veiligheidsconsulenten.
Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt, binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC voor verkoop of verhuur opgemaakt worden. EPC publieke gebouwen. Tegen uiterlijk 1 januari 2009 moesten een groot aantal publieke gebouwen een EnergiePrestatieCertificaat voor publieke gebouwen hebben uithangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Op dit ogenblik voldoet slechts ongeveer de helft van alle publieke gebouwen aan de regelgeving. Om in orde te zijn met de wetgeving dient de eigenaar van een publiek gebouw een energiedeskundige publieke gebouwen aan te stellen. start hier
berekening lening
EPC.
Ook bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen kantoorgebouwen, winkels. zal een EPC verplicht worden in de loop van 2010. De wetgeving over het EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen is in voorbereiding.xmlnamespace: prefix o ns urnschemas-microsoft-comofficeoffice: /.
berekening lening
energiecertificaat publieke gebouwen.
Het EPC wordt aangemaakt en afgeleverd. De gebruiker hangt het EPC op een goed zichtbare publieke plaats. Het VEA voert intensieve controles uit naar de aanwezigheid van het EPC. De gebruiker die niet in orde is met de wetgeving en het verplichte EPC niet kan voorleggen kan een boete opgelegd krijgen van 500 tot 5.000.
camerabewaking thuis
Regelgeving energieprestatiecertificaten wijzigt in 2015 Lexalert.
Gelet op de rechtszekerheid en de moeilijkheden met bewijslast, en conform artikel 9 van het Klachtendecreet, is het Vlaams Energieagentschap dan ook niet verplicht om klachten die betrekking hebben op feiten die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden te behandelen. Indien bijvoorbeeld een klacht wordt ingediend over het niet overdragen van een EPC door de verhuurder en de huurovereenkomst is reeds twee jaar oud, dan zal deze klacht onontvankelijk worden verklaard. Volg het on demand seminarie Vastgoedconstructies in het licht van de wetgeving overheidsopdrachten met Mr.
epc goedkoop
Wetgeving en nuttige documenten Energiesparen.
Wetgeving en nuttige documenten. Wetgeving en nuttige documenten. Hieronder kunt u de wetteksten nalezen. Ook nuttige documenten, cijfers en statistieken kunt u hier downloaden. Informatiebrochure over het EPC voor publieke gebouwen. pdf bestand Hoe ziet het EPC voor publieke gebouwen er uit?
Is epc-score van 300 goed? Livios.
Het resultaat wordt ook nog eens op een kleurenbalk op het certificaat aangeduid: groen is energiezuinig en rood is energieverslindend. Een score van 300 is dus een gemiddelde score. Beantwoord door: Livios. Meer beantwoorde vragen over Terminologie en wetgeving 24/08/2009.
EPC vanaf 1 juli ook verplicht voor woningen zonder verwarming CIBweb.
Nieuw vanaf 1 juli: EPC ook verplicht voor woningen zonder verwarming. EPC in de toekomst ook verplicht voor woningen zonder verwarming. Nieuw inspectieprotocol voor opmaak van EPC's' vanaf 1 juli. EPC wordt ook verplicht voor woningen die niet worden verwarmd.
EPC woning verplicht? EPC-platform.be.
Indien men een woning aanbiedt op de vastgoedmarkt zonder het verplichte EPC, zal het Vlaams Energieagentschap de aanbieder of de energiedeskundige in geval van een foutief opgesteld EPC een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro tot maximaal 5000 euro.
Immo Primo BVBA Energieprestatiecertificaat EPC.
De specifieke wetgeving is terug te vinden in het Energiedecreet. Het omschrijft het EPC als een certificaat waarin een resultaat is vermeld van de berekening van de totale energie-efficiëntie van een gebouw, uitgedrukt in een of meer numerieke indicatoren. Kortom, het geeft een waarde aan het energieverbruik van een woning.

Contacteer ons

Op zoek naar epc wetgeving?