vea vlaanderen epc
epcdiensten.be.
EPC Energieprestatiecertificaat Certicontrol.
BTW en enkel geldig voor woongebouwen in Vlaanderen. Neem contact op met info@certicontrol.be voor prijzen in Wallonië en Brussel. Wat is een EPC energieprestatiecertificaat? Het EPC of energieprestatiecertificaat moet ervoor zorgen dat potentiële kopers of huurders de energiezuinigheid van een woning kunnen inschatten en deze informatie kunnen meenemen in hun beslissingsproces.
Veiligwonen: keurt en levert de attesten voor uw woning Tags.
Toeristische verhuurkantoren in Vlaanderen en verhuurders van vakantiewoningen hoeven geen EPC voor te leggen als de huurperiode korter is dan twee maanden. Alleen voor huurperiodes langer dan twee. Is een EPC dat bij een nieuwbouw wordt toegekend hetzelfde als een EPC dat opgemaakt wordt bij de verkoop of verhuur van een bestaande woning? Een EPC dat bij een nieuwbouw en grote verbouwingen wordt toegekend is sinds 2006 verplicht en bevat andere gegevens dan een EPC dat wordt opgemaakt bij verkoop of verhuur. Verder ziet het er. Wat is het verschil tussen het EPC en een energieaudit? Het EPC: wordt opgemaakt door een energiedeskundige type A; is verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning; komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende. Hoe kan ik mijn woning op energetisch vlak vergelijken met woningen uit de buurt? Het Vlaams Energieagentschap VEA ontwikkelde een online tool die het mogelijk maakt om uw toekomstige woning of appartement te vergelijken met de gemiddelde EPC-score van alle woningen in de. Klik hier om te bestellen
berekening lening
Gemiddelde EPC-waarden Rodenburgh Immobiliën BVBA Rodenburgh Immobiliën BVBA.
Vraagt u zich ook af wat een goede en gemiddelde waarde is voor een EPC van een woning of appartement? Lees even mee. Hoe lager het cijfer, des te beter! Echter kunnen we een appartement niet vergelijken met een open bebouwing. Het VEA Vlaams Energie Agentschap publiceerde in zijn jaarrapport 2014 volgende gemiddelde cijfers voor alle Energie Prestatie Certificaten die tot begin december 2014 in Vlaanderen werden opgemaakt.
keuring mazouttank prijs
EPC Deskundigen Energieprestatiecertificaat Wet en regelgeving.
Het Vlaams Energieagentschap in het vervolg VEA ziet er op toe dat deze scherpe prijzen niet leiden tot een kwaliteitsverslechtering. Het VEA controleert niet alleen op aanwezigheid van een EPC. Er wordt ook steekproefsgewijs gecontroleeerd of het verstrekte EPC correct en volledig is.
Daikin airco
EPC energieprestatiecertificaat publieke gebouwen Vlaanderen Antwerpen.
Het Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen. Vlaanderen heeft een enorm potentieel in het realiseren van energiebesparingen in publieke gebouwen. Alle overheidsinstanties hebben hier uiteraard een voorbeeldrol te vervullen. Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen, of kort EPC, volgt uit de Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. De omzetting van deze richtlijn naar de Vlaamse wetgeving omtrent energieprestatie van publieke gebouwen werd voltrokken met het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2007. De Europese richtlijn specifieert dat publieke gebouwen die vaak door het publiek worden bezocht en een bruikbare vloeroppervlakte hebben groter dan 1000 m2 over een EPC moeten beschikken en dit certificaat op een voor het publiek zichtbare plaats moeten uithangen. Het EPC kan enkel worden opgesteld door een erkende energiedeskundige type C en is 10 jaar geldig. Controle op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC en op de deskundigheid van de energiedeskundige gebeurt door het Vlaams Energieagentschap VEA.
SEO Page Optimizer Vlaanderen
Informatie voor toekomstige energiedeskundigen type A Energiesparen.
Vlaams Energieagentschap VEA. Bouwen en verbouwen. Groene energie en WKK. Zuinig met energie. EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen. Info type A. Informatie voor toekomstige energiedeskundigen type A. 25 26 NOV 2017 Update Windows en Linux-servers Vlaamse Overheid. Zaterdag 25 november 2017 en zondag 26 november 2017 worden updates doorgevoerd aan de Windows en Linux-servers binnen de Vlaamse overheid.
energiedeskundige type A epb verslaggever vea vlaanderen epc.
EPC bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen. EPC epc reductie vea vlaanderen epc. energiedeskundige type A epb verslaggever vea vlaanderen epc. EPC Deskundigen Energieprestatiecertificaat Wet en regelgeving. Het verkopen of verhuren van een woning zonder EPC kan leiden tot een hoorzitting.
Vlaams Energieagentschap Energiesparen.
Klacht indienen tegen het VEA. Missie, visie en waarden. Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid. Energiesparen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. het Vlaams Energieagentschap. Vlaanderen is energie. Daarvoor is een krachtig energiebeleid nodig. Energie besparen en kiezen voor groene energie zijn de prioriteiten voor gezinnen en bedrijven. Met extra aandacht voor wie het niet gemakkelijk heeft. Van plan om energiezuinig te bouwen of renoveren? EPC nodig of op zoek naar premies?
EPC voor publieke gebouwen Energiesparen.
Vlaams Energieagentschap VEA. Bouwen en verbouwen. Groene energie en WKK. Zuinig met energie. Energieprestatiecertificaten voor publieke gebouwen. EPC voor publieke gebouwen. Een energieprestatiecertificaat EPC voor publieke gebouwen is verplicht voor gebouwen waarin publieke organisaties gevestigd zijn die aan een groot aantal personen overheidsdiensten verstrekken. Een EPC voor publieke gebouwen wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige type C of een interne energiedeskundige en is gebaseerd op de gemeten werkelijke jaarverbruiken van de publieke organisatie. Voor welke publieke gebouwen is een EPC vereist? Hoe wordt het EPC voor publieke gebouwen opgemaakt? Hoe ziet het EPC voor publieke gebouwen eruit? Wetgeving en nuttige documenten. Informatiebrochure over het EPC voor publieke gebouwen. Informatie voor professionelen. Voor toekomstige energiedeskundigen voor publieke gebouwen. Voor opleidingsinstellingen en docenten. Zoek een energiedeskundige type C. Dit is een officiële website van de Vlaamse overheid. Energiesparen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. het Vlaams Energieagentschap. Vlaanderen is energie.
EnergiePrestatieCertificaat Vlaanderen EPC in de 3 Gewesten.
Als men een woning te koop of te huur aanbiedt via internet, streekkranten, via de notaris of een vastgoedkantoor, wordt dit zichtbaar voor het grote publiek en dus ook voor het Vlaams Energieagentschap. Naar aanleiding van de talrijke boetes die werden opgemaakt in 2010, heeft het VEA recentelijk bevestigd dat het actief advertenties in vastgoedkranten en websites controleert op aanwezigheid van het verplichte EPC.

Contacteer ons

Zoeken naar vea vlaanderen epc