epc 0.6
EPC Deskundigen Energieprestatiecertificaat.
De uitkomst van het Energie Prestatie Certificaat EPC kan de consument meenemen in de beslissing tot het kopen of huren van een woning. Andersom geldt dat de eigenaar van een woning verplicht is om de bij verkoop of verhuur van een woning over een geldig Energieprestatiecertificaat te beschikken.
zonne energie
Energielabel.
Vanaf 1 januari 2015 is een EPC van 04, verplicht. Een huis met een EPC van 04, verbruikt de helft van de energie van een woning met EPC 08, wat betreft verwarming, koeling, ventilatie en warm tapwater. EPC kleiner of gelijk aan 02.,
keuring mazouttank prijs
Hoe behaal je de EPC-norm van 06? Energievastgoed.
Het kabinet streeft dit onder meer na door nieuwbouwwoningen een minimale Energie Prestatie Norm op te leggen. Deze wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt EPC die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt.
trouwring diamant
Energieprestatiecoëfficiënt Wikipedia.
Een algemene indeling kan worden aangenomen voor: tussenwoningen van 1 tot 15, eindwoningen van 15, tot 2 en voor vrijstaande woningen 2 tot 3. Onderstaand is tabellarisch de relatie tussen de EPC en de Rc bij benadering weergegeven. code EPC Uc Rc isolatie.
autolening simulatie
Blowerdoortest Luchtdichtheidsmeting bij woningen.
De aanwezige luchtlekken die in normale, alledaagse omstandigheden als warmtelekken fungeren, met een substantieel warmte en energieverlies als gevolg, worden geaccentueerd. De blowerdoortest kan uitgevoerd worden om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van de woning na te gaan en anderzijds om een ge-ijkte kwantitatieve meetwaarde van de luchtdichtheid te bekomen die kan gebruikt worden door de EPB-verslaggever ter verlaging van het E-peil op het EPC met hogere premies en subsidies voor de bouwheer als gevolg.
autolening simulatie
Aanscherpen EPC-eisen woningbouw: makkie of onmogelijk? Blog Duurzaam Gebouwd.
Het bovenstaande illustreert dat de EPC-eis van 0.4 behaald kan worden door slimme combinaties van bouwkundige en installatietechnische oplossingen. Ten opzichte van de EPC-eis van 0.6 wordt het per 1 januari 2015 moeilijker om nog aan de EPC-eis te voldoen. Een makkie is het dus niet, maar onmogelijk is het zeker ook niet. Wij zien het als een nieuwe uitdaging voor de bouwwereld om hieraan een goede invulling te geven. Daarmee zetten we weer een stapje richting het doel: de realisatie van bijna energie-neutrale woningbouw in het jaar 2020. Ieke Kuijpers van Gaalen MBA DGMR. Elisabeth TweeSteden ziekenhuis revitaliseert duurzaam. Prijs voor Eindhovens lichtproject. dinsdag 9 december 2014 2014-12-09T1313000100: 2 reacties permalink. Meer artikelen van deze auteur. Ga zelf aan de slag met ENORM. heeft u enig idee hoe de WKK pelletketel met stirlingmotor het zal doen in de EPC?
Blowerdoortest: werkwijze belang.
Dit is gunstig voor de bepaling van de uiteindelijke EPC score. Reken op een verbetering van 6 tot 12 energiepunten. Wat zijn belangrijke streefwaardes? Bij luchtdicht bouwen streeft men ernaar om de hoeveelheid lucht die weglekt het lekdebiet zo gering mogelijk te houden. In de EPB regelgeving zijn hieromtrent streefwaardes opgesteld, de zogenaamde n50-waarde. Uit deze waarde valt af te lezen hoeveel lucht er per uur door de gebouwschil weglekt. Bij een passiefhuis is de max. Dat wil zeggen dat er per uur maximaal 0.6 keer het volume van de binnenruimte door de buitenschil mag stromen.
Omrekening van EPC naar energielabel bekend gemaakt Energievastgoed.
Het energielabel wordt vastgesteld bij de oplevering van de nieuwbouwwoning. Er vindt een opleverkeuring plaats op basis van de berekende EPC en de normen van NEN 7120. Als aan de EPC-berekening wordt voldoen, dan resulteert dit in een energielabel variërend van energielabel A tot A.

Contacteer ons

Zoeken naar epc 0.6